Serato DJ Playlists by DJDASH

DJDASH - 4/6/13 Live @ SoHo
DJDASH | 4/6/13 Live @ SoHo 06 Apr 2013 reggae, reggaeton, transition, remix, pop, house, dance, mashup, latin, party break, club, merengue, latin house, dance & house, mainstream dance SoHo Bar & Grill, Middletown 10941, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 12/21/12 Live @ Brendyn's Sports Bar
DJDASH | 12/21/12 Live @ Brendyn's Sports Bar 21 Dec 2012 reggae, rock, top 40, transition, pop, house, dance, hip-hop, mash up, freestyle, 80s, 80s pop Brendyn's Sports Bar, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 10/13/12 Live @ The Old Erie
DJDASH | 10/13/12 Live @ The Old Erie 13 Oct 2012 r&b, reggae, house, hip-hop, electro, party breaks, party break, 80s, club dance, 80s funk The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 12/31/10 The Old Erie NYE 2010 -2011
DJDASH | 12/31/10 The Old Erie NYE 2010 -2011 31 Dec 2010 r&b, reggae, urban, reggaeton, dance, hip-hop, electro, party break, mash up The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 10/29/10 McGillicuddy's
DJDASH | 10/29/10 McGillicuddy's 29 Oct 2010 reggae, reggaeton, house, hip-hop, electro house, mash up, latin house, dance club, hip hop rap, b-more McGillicuddy's, New Paltz, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 10/23/10 The Old Erie
DJDASH | 10/23/10 The Old Erie 23 Oct 2010 The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 7/16/10
DJDASH | 7/16/10 16 Jul 2010 The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 7/2/10
DJDASH | 7/2/10 02 Jul 2010 Publick House, Pleasant Valley 12569, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 6/4/10
DJDASH | 6/4/10 04 Jun 2010 The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 5/22/10
DJDASH | 5/22/10 22 May 2010 The Tom Quick Inn, Milford 18337, PA, United States of America See playlist
DJDASH - 5/15/10
DJDASH | 5/15/10 15 May 2010 The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 5/7/10
DJDASH | 5/7/10 07 May 2010 The Old Erie, Middletown 10940, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 4/30/10
DJDASH | 4/30/10 30 Apr 2010 The Pig Pen, New City 10956, NY, United States of America See playlist
DJDASH - 4/17/10
DJDASH | 4/17/10 17 Apr 2010 The Barking Frog, Beacon 12508, NY, United States of America See playlist