Chutney Soca playlists by Serato DJs

31 Results
dj neil - 2018 Soca Mix
dj neil | 2018 Soca Mix 03 Feb 2018 Soca, Chutney Soca, Chutney London, United Kingdom See playlist
dj neil - 7/3/14
dj neil | 7/3/14 03 Jul 2014 Chutney Soca, Soca Chutney, Chutney New York, New York, United States of America See playlist
dj neil - 5/19/14
dj neil | 5/19/14 19 May 2014 Dance Hall, Hip-Hop, R&B, Afrobeat, Soca, Chutney Soca New York, New York, United States of America See playlist
dj neil - 2/2/14
dj neil | 2/2/14 02 Feb 2014 Soca, Chutney Soca New York, New York, United States of America See playlist
dj neil - 9/9/13
dj neil | 9/9/13 09 Sep 2013 Dance Hall, Hip-Hop, Soca, Chutney, Classic Soca, Chutney Soca, University Sertanejo New York, New York, United States of America See playlist